KOMŞUMUN AZGIN KIZI

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

evet sevgili sex düskünü internet kullan1c1lar1 ben yusuf
benim oturdugum mahallede pek yak1s1kl1 erkek olmad1g1ndan mahallen1n
butun k1zlar1 bana hayrand1.hatta ben b1 kac1n1n fark1na yen1
var1yorum.neyse mahallede (kod ad1 hulya)1sm1nde b1 k1z vard1.surekl1 gorusurduk
ama akl1ma kotu b1sey gelmezd1 annemle aralar1 1y1 oldugundan dolay1
surekl1 gel1p g1derd1.b1r ara ben porno f1lm 1zlerken akl1ma hulya geld1
onun 1c1n kotu b1rsey dusunmezken b1rden onu arzulamaya hatta onun o
guzel gogus ve gotune masturbasyon yapmaya baslam1st1m.o zevkl1 dak1kalar
b1tt1kten sonra hulyaya 1lg1 duymaya baslad1m.ona yak1nlasman1n
yollar1n1 ar1yordum b1rgun b1ze geld1g1nde ona andan hosland1g1m1
soyl1yecekt1m.ev1m1z uc katl1 oldugundan annemler orta katta bense ust
kattayd1m.hulyay1 b1 bahane bulup yukar1 cag1rd1m. hulya yan1ma geld1g1nde
heyecandan olecekt1m ama herseye ragmen onu 1st1yordum sen1 sev1yorum ded1g1m
anda bana bak1slar1 deg1sm1st1 hatta bana k1zd1g1n1 sanm1sken b1r anda
bende sen1 sev1yorum dey1p dudaklar1ma yap1st1.ama ben uzun zamandan
ber1 abaza oldugumdan d1rek am1na dald1m ve bana herhang1 b1 tepk1
vermemes1 ben1 dahada cesaretlend1rd1.ben onun bal kutusunu m1nc1klarken
b1rden yarrrrrrag1ma el1n1 goturup oksamaya baslad1 ben daha fazla
dayanamay1p yarrag1m1 c1kar1p el1ne verd1m ve bu h1c uzun surmed1 hemen
bosald1m.daha bunun devam1 var ded1 ve soyunmaya ayn1 zamandada ben1 soymaya
baslad1.once gogus uclar1na sonrada kl1tor1s1n1 yalad1m.o s1rada bende
sen1 yalamak 1st1yorum dey1p 69 poz1syonunu ald1.ben onu yalarken oda
ben1 yal1yordu onu cok arzulad1g1mdan dolay1 bulutlarda ucuyordum.o s1rada
alt kattan annes1 cag1rd1.hemen gel1yorum dey1p son b1 h1s1mla kalkm1s
olan yarrag1m1n uzer1ne oturdu aman allah1m bu ne dar am.boyle b1sey
olamaz.sokmaya cal1st1ysamda olmad1.ve bana buna b1zde devam edel1m
ded1.olur dey1p onu kap1ya kadar gec1rd1m.yaklas1k 2 saat sonra ben1
cag1rd1.bende yan1ma c1lekl1 prezervat1fler1m1 al1p onlara g1tt1m.daha kap1dan
yen1 g1rm1s hatta ayakkab1lar1m1 c1karmam1st1m.hemen uzer1me atlay1p
yarrag1m1 pantolonumdan c1kart1p yalamaya baslad1.ebnde h1c korkmadan
onun ben1 orda yalamas1na 1z1n verd1m.orda ben1 1 kere bosaltt1 ve bana
dahas1da var dey1p 1cer1 kosarak ben1 cag1rd1.ben 1cer1 g1rerken b1
tuhafl1kvard1 annes1n1n ayakkab1lar1 duruyordu.1c1me b1 kurt dustu.ama am
tatl1 geld1g1nden at1n olumu arpadan olsun dey1p 1cer1 g1rd1m.soyunmus
yatakta ben1 bekl1yordu.aman tanr1m o ne guzell1k gogusler1 portakal
kadar am1 1se yen1 tuylenm1s.hemen bacaklar1n1 omzuma al1p sulanm1s olan
am1na gec1rmeye kalkt1m ama cok dard1.parmag1mla b1raz gevsetmeye
cal1st1m.sonra tekrar tekrar.ve n1hayet art1k 1c1ndeyd1m sonra yavasca g1d1p
gelmeye baslad1m.onun 1nlemeler1 ben1 dahada h1zland1r1yordu.onu 2 kez
orgazma ulast1rd1ktan sonra ben g1tmek zorunday1m dey1p uzer1m1 g1ymeye
baslad1m.tam o s1rada bana hay1r g1demezs1n daha s1rada annem var
ded1.zuhal teyze 35-40 yaslar1nda dolgun b1 kad1nd1 ama ben ona h1c boyle
yaklasmam1st1m.b1rden yatak odas1na g1rd1.dem1nden ber1 b1z1 seyred1p
masturbasyon yap1yormus.c1plak b1 vaz1yette yan1ma gel1p eger k1z1m1
tekrar s1kmek 1st1yorsan ben1de s1keceks1n ded1.bendehulyadan vaz gecemem
dey1p 1stemeye 1stemeye anas1n1da s1kt1m.ve boyle devam ett1.ben hulyay1
2 y1ldan ber1 s1k1yorum.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın